Claus de la logística en el comerç online

Descobreix i aprèn la importància de tenir controlat la logística dels enviaments i quin és el model més adequat per el teu projecte

A:

Descripció

El dinamisme de les vendes a través d’internet ha incrementat exponencialment la gestió de la logística, alhora de fer els enviaments dels productes. Disposar d’una bona plataforma logística que permeti gestionar amb la màxima rapidesa i seguretat lliuraments i devolucions de productes és un dels objectius que es volen assolir en aquest curs.

Programa

 • Hola!
  • Introducció
 • Mòdul 1: Tecnologia
  • 1.1 Introducció al mòdul
  • 1.2 Software
   • Plataforma de Comerç Electrònic
   • Eina per gestionar inventaris
   • Eina per gestionar clients
  • 1.3 Resum i exercisis
 • Mòdul 2: Processos
  • 2.1 Introducció
  • 2.3 Procés d'Enviament
  • 2.4 Procés de Lliurament
  • 2.5 Procés de Control
  • 2.6 Resum i exercisis
 • Mòdul 3: Tipus de Logística
  • 3.1 Introducció
  • 3.2 Tipus de logística
   • Entrega directa
   • Entrega en delegació
   • Entrega en punts de recollida
   • Dropshipping
   • Venta creuada
   • Logística de gran volums
  • 3.3 Resum i exercicis
 • Mòdul 4: Devolucions, canvis i incidències
  • 4.1 Condicions de compra
  • 4.2 Atenció al client
  • 4.3 Resum i exercicis
 • Fi de curs
   • Valoració del curs
   • Validació de curs

Professor

Ester Serra

Consultora en estratègia digital i processos

Ester Serra és consultora en estratègia digital i ajuda a petites marques a vendre a través d'Internet, assessorant sobre les eines més adequades pel negoci i duent a terme la seva implementació. També ajuda a les empreses a estructurar els seus processos per automatitzar aquelles parts del negoci que molts cops treuen molt de temps, però que realment no aporten valor afegit. La podeu trobar a itserra.com